Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
24.01.2010 17:22 - Председателят на СБЖ Милен Вълков...
Автор: sylviastefanova Категория: Политика   
Прочетен: 3428 Коментари: 4 Гласове:
2 

Председателят на СБЖ Милен Вълков пет пари не дава за българските закони

Две декларации с невярно съдържание проправят пътя му към УС на БНТ

 

Мирослав СИМЕОНОВ

 

 

image  

СЕМ отдавна не е органът, замислен да контролира дали се спазват в медийното пространство определени правила. Иначе нямаше да  се опозори, превръщайки се в  цензор от най-груб вид, напомняйки ни минали години от нашата история със забранени имена и теми и минали, тежки времена за цели народи, когато на черното се казваше бяло. По същество се оказа, че СЕМ е демодирана, със старо мислене, в много случаи лишена от морал (но не и от апетит за добри заплати и дълги мандати) посредническа структура на друг вид интереси.

 

Доказва го не само последната му издънка, но и един влачещ се с месеци проблем с обществена значимост, който разлага морала на българската журналистика. Става дума за огромния защитен чадър от страна на СЕМ над председателя на Съюза на българските журналисти Милен Вълков – чиновник,  далеч от истинската професия журналист въпреки различните постове, на които периодично бива парашутиран.. Включително и на последния пост като член на УС на БНТ, на който беше наложен въпреки документите с невярно съдържание,

 

попадащи под ударите на Наказателния закон

 

които Вълков съзнателно е подписал (а  СЕМ е приел)  при избора му на този пост. При това този иначе тромав орган ги е приел спешно, без проверка, както личи от протокола от заседанието му. Кое е наложило тази припряност? Сега СЕМ има нахалството да има мнение като някакъв морален ментор (какъв парадокс!) за малкото неподложени на цензура предавания.

И така: в хода на едно трудово-правно дело, заведено срещу Милен Вълков в Софийски районен съд в качеството му на управител на “АСП-Пресклуб” ЕООД, най-изненадващо  се появява представен  от него болничен лист с невярно съдържание. С него Вълков, който по широко известни на журналистическата гилдия причини липсва от работа със седмици, без да има достойнството да удостовери причината за тези отсъствия, се опитва да увери съда, че на 24 март тази година 

 

едва ли не е умирал от грип

 

Само че 24 март е точно денят, когато щастливата му физиономия в отлично здраве грейва на екрана на БНТ във вечерните новини в репортаж за пресконференцията в сградата на СЕМ по случай  избора му за член на УС на БНТ. Но щом си е позволил такава наглост при толкова елементарна възможност за проверка, как ли изглеждат представените от него пред СЕМ документи? Направената проверка показва интересни резултати.

 

Ще ги проследим хронологически:

 

1.       На 4.04.2005 пред СЕМ е депозирана молба с входящ номер 013-531/04.04.2005 от председателя на журналистическо дружество 109. Нейната цел е съгласно Закона за достъп до обществена информация да се получи достъп до документите, с които Вълков  е кандидатствал за член на УС, както и частта от протокола, касаеща неговия избор.

2.       На 28.04.2005 молбата е подновена точно според изискванията на Закона за достъп до обществена информация. На 10 май – най-сетне пристига  отговорът от СЕМ с фотокопия от подадените за Милен Вълков документи. Те са придружени с отказ да бъде предоставена частта от протокола за неговия избор.

3.       На 10.05.2005 дружеството пак препотвърждава искането си  по отношение присъствието на Милен Вълков на пресконференцията, видяна от стотици българи. Информацията е излъчена в централната новинарска емисия на БНТ и отразена по вестниците.

4.       Закъснението, с което СЕМ изпраща исканата документация навежда на мисълта, че това време вероятно е било използвано, за да се вкарат  що-горе в ред документите на Вълков, които и в този си вид изобилстват от противоречиви факти.

 

Ето и по-очевидните от тях:

 

5.       Комплектът документи съдържа две декларации с невярно съдържание, които попадат под ударите на Наказателния кодекс. Двукратно -  първо в нотариално заверена декларация от 17 март 2005, а след това и в декларация от 24 март с.г., подписани собственоръчно от Милен Вълков, той декларира: “Не съм едноличен търговец, собственик, съдружник, управител, прокурист  или член на ръководни или контролни органи на търговски дружества и кооперации”.И двете декларации, носещи подписа на Вълков, съдържат изисквания от закона текст: “Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс, за декларирани неверни данни”. Декларираното обаче е невярно. Удостоверение за актуалното състояние на “АСП-Пресклуб” ЕООД, издадено от Софийски градски съд на 29.03.2005 по фирмено дело. №”4355/1998, 6 състав, сочи категорично, че и след подаването на документите в СЕМ управител на ЕООД “АСП-Пресклуб”е Милен Вълков. Същото се посочва и в Удостоверението към фирмено дело 1998/№”04355, издадено от Национална информационна система ДЕЛФИ, което отразява актуалното състояние на “АСП-Пресклуб”ЕООД към дата 25.05.2005.

6.       С молба от 14.03.2005 до Александър Ангелов, тогава председател на Агенция “София-прес” (днес – съветник с 800 лева месечно възнаграждение на новия председател г-н Петев), Вълков моли да бъде освободен от длъжността  управител на “АСП Пресклуб” без да посочва точното название на дружеството, опитвайки се вероятно да прикрие  факта, че то е ЕООД, и при избора му за член на УС на БНТ  той е негов управител. Към молбата е приложен и  протокол на УС на “Агенция София-прес” за освобождаването на Вълков по негова молба, подписан от всички членове с изключение на един. Срещу липсващия подпис пише, че е дал съгласие по телефона. И тук възниква едно прелюбопитно обстоятелство. Датата, означена на протокола за освобождаването на Милен Вълков, е 15 март 2003. С идентичен текст  и от  същата дата е и протоколът, представен в Софийски градски съд за регистрацията на новия управител на дружеството с тази разлика, че протоколът в СГС е подписан от всички членове. Възниква логичният въпрос: при идентичен текст и една и съща дата на двата протокола защо и двата не са подписани от всички членове на УС? Може би защото в СЕМ документите са заведени на 21 март 2005 под входящ номер 013-425 и не са били в изправност (твърди се, че е оказван натиск върху членовете на УС на “София-прес”, за да подпишат по-късно нов протокол). А в Софийски градски съд  са подадени чак през април. Няма  как това съмнение да не породи купища въпроси. Като например, при положение че протоколите са от 15 март, кое тогава е попречило да се спази императивно изискваният от Търговския закон едноседмичен срок за обявяване на всяка промяна в обстоятелствата на всяко ЕООД? СЕМ не е отчел  и факта, че съгласно договора за управление на Милен Вълков, който е различен от договора на новия управител, Вълков  може да бъде освободен по своя молба (в протокола пише, че е освободен по негова молба), но само след тримесечно предизвестие. Има ли такова предизвестие и под какъв номер и дата е заведено то? И защо това обстоятелство, което би могло да валидизира протокола, не е удостоверено?

7.       Особен интерес представлява биографичната справка на Милен Вълков, която  кой знае защо започва от 2002. Документите за регистрацията на новия управител на “АСП-Пресклуб” ЕООД, назначен на мястото на Вълков в Агенция “София прес” показват, че до 4.04.2005, когато излиза решение № 3 на Софийски градски съд  по ф.д. №4355/1998 Вълков по смисъла на закона с всички произтичащи от това последствия е управител на дружеството  и носи наказателна отговорност в съответствие с българските закони за подписаните в СЕМ декларации с невярно съдържание. Неверен е и фактът, че е издател на “Алманах България” - издател е “София-прес”, а дружеството е само изпълнител и посредник. Естествено, няма как от тази справка да се разбере, че Вълков е отстранен от поста изпълнителен директор на АСП по причини, които сигурно са интересни, щом се укриват. Човек може да зяпне от изненада, че в биографичната си справка Вълков с гордост подчертава информационните емисии на дружеството като престижен факт, посочвайки ги същевременно като недостатък в заведените срещу него трудово-правни дела (повече от едно). В автобиографичната справка е потулен и фактът, че в момента на кандидатстването на Милен Вълков за член на УС на БНТ Съюзът на българските журналисти, за чийто председател беше назначен  Вълков през 2002 (тогава комисията по избора подаде оставка заради фалшификация на избора, а съвсем наскоро беше организиран и втори избор абсолютно по същия тертип) е член на Медийната коалиция. Дори не е необходимо да се търси по-категоричен факт за сблъсъка на интереси. Сблъсък на интереси представлява и подминатия с лекота от СЕМ факт, че Вълков е председател на СБЖ, който обединява включително и колеги от различни електронни медии, чийто интерес може да е в противоречие с този на БНТ. Категоричният стремеж на СЕМ да прикрие тези факти очевидно улесни Вълков на състоялото се на 14 май т. г. общо събрание на СБЖ в дневния ред въобще да няма точка за избор на председател  на УС на СБЖ. Въпреки че член 37 в раздел VІ на тогавашния Устав на СБЖ е императивен: “ Председателят на Управителния съвет и Управителният съвет се избират за срок от три години”. Посочва се още: “Този устав е приет от Общото събрание на СБЖ, състояло се на 24, 25 ноември, 15 декември 2001 и 16 март 2002”. С какъв само напън беше организиран “изборът” на Председател на СБЖ, а именно - на Милен Вълков! На 26 ноември предстои отново, вече трето по ред за тази година, общо събрание на СБЖ за доуреждане на избора  на Управителния съвет и за “узаконяването” на Вълков отново на поста председател на СБЖ за още четири години. Какъв “мастит” журналист! Дали пък някой случайно не е чел нещо от него?

8.       Интересен факт е и съзнателно неперфектното поднасяне само на копие от титулната страница на дипломата на Милен Вълков, но не и от вложката й. А именно вложката би могла да покаже какво точно и с какъв успех е учил господинът във военното училище в Лвов, Украйна, от което излиза, както личи от титулната страница на дипломата му, със съответния чин. Може би от вложката би проличало, че има качества да кандидатства за член на УС на БНТ, защото от биографичната му справка личи, че няма опит в електронна медия. Огромна изненада предизвиква и фактът, че в съпроводителното писмо към документите му с входящ номер 013-425 от 21.03.2005 кандидатурата на Милен Вълков е посочена от г-жа Уляна Пръмова (също уведомена с писмо от 109-то журналистическо дружество и с копия от документите с невярно съдържание, подписани от Вълков)  като подходяща  за “ефективното реализиране на  концепцията “Българската национална телевизия – Европейски проект”. Но дали някой от колегите има спомен Милен Вълков да е написал дори дописка през последните години по някаква тема, па било то и по специалността си “военен журналист с висше образование”.

9.   На 06.07.2005 109-то журналистическо дружество на СБЖ отново се обърна с писмо към СЕМ с настояване да бъде преразгледан неправомерния избор на Вълков за член на УС на БНТ.  Колкото Вие като читатели сте получили по този въпрос отговор, въпреки че СЕМ е задължен да го даде максимум в едномесечен срок, толкова е получено писмо и в дружеството. Но пък до председателя му беше адресирано странно писмо, с което СЕМ го кани в качеството му на “председател на СБЖ” (представяте ли си какъв хаос цари в този орган, щом могат да произведат човек в председател, без той да е, нито пък да има намерение да бъде!) да участва в някаква си говорилня – същата, в резултат на която се яви нескопосния опит на СЕМ да наложи цензура в електронните медии. В заключение: за този случай на грубо погазване на българското законодателство многократно е информиран  СЕМ, който се изживява като “пазител на морала” в  електронните медии, информирана е г-жа Пръмова, както и  централата на БСП, защото Вълков си е техен “блестящ”кадър. Отвсякъде  звучи дълбоко мълчание. Да не би пък липсата на отговор да има нещо общо с яростно опоскваните имоти на  СБЖ, които може би се източват в нечия полза, а това задължава определени институции да мълчат?

10.  Особено интересен е откъсът от протокола на СЕМ при избора на Вълков. От него личи чудно разпереният над главата му чадър, държан от ръката на Райков. А от изказванията на някои от членовете на СЕМ става ясно, че документите са неперфектни и въпреки това кандидатурата на Вълков е била гласувана. Кого обслужват с нея? Българската журналистика – не. Милен Вълков като председател на СБЖ няма право и при никакви обстоятелства не може да погазва законите, общовалидни за всички български граждани, при това под шапката и чадъра на СЕМ. И  ако не беше чистата случайност на едно банално трудово-правно дело, надали щеше да се разбере, че точно СЕМ и председателят на СБЖ пет пари не дават за българските закони. Какво ли пък остава да бранят някаква кауза, да защитават колеги или пък истината. Пази Боже това да зависи от тях! 

(16 ноември 2005 в."Седем")Тагове:   Милен,


Гласувай:
2
01. анонимен - До Силвия Стефанова
19.11.2010 11:27
Госпожата се прочу докато списваше парцала вестник "Седем" с поръчковите си материали срещу определени неудобни за политическите й виждания хора. Статиите срещу колегата й са част от поредицата й за оклеветяване! Силвия, господ гледа, но не забравя!
цитирай
2. анонимен - Няколко забележки, ако ми разре...
19.11.2010 16:58
Няколко забележки, ако ми разрешите. Пред "докато" се пише запетайка. Господ се изписва с главно "Г". Милен Вълков, който е от ДС не ми е бил и няма как да ми бъде колега. В материала, който наричате "оклеветяване" има 10 точки и те са аргументирани с документи.

Защо пишете анонимно?

Силвия Стефанова

цитирай
3. анонимен - Отново до Силвия Стефанова
21.11.2010 10:01
Започнах вече да съжалявам, че се включих. От отговора Ви разбирам, че Вие сте едно доста ниско скроено същество. Правилно, че Милен Вълков не Ви е колега, защото Вие не заслужавате да бъдете част от гилдията на българските журналисти.
По една случайност разбрах, кой е бил Вашият информатор, семейно обвързан с мразената от Вас ДС, помогнал Ви да изфабрикувате поредицата от материали за омаскаряване на Вълков. Явно близостта Ви с това лице Ви е помогнала да усвоите похватите на бившите агенти на 6-то управление на ДС /защото не приемам, че всички, които са работили там са били маскари/ за да избълвате поредица от клевети и откровенни лъжи с ясна и прозрачна цел.
И един съвет от мен. За да бъдете по-компетентна, прочетете по-внимателно съобщенията на Комисията по досиетата. Там, много точно е пособено, че Вълков никога не е бил агент на ДС!
цитирай
4. анонимен - Благодаря
21.11.2010 17:31
Радвам се, че напредвате с правописа. Но, ако ми позволите, ще направя още една малка забележка - "Вие" вече се изписва с малко "в".

Искам да ви благодаря освен това, че посещавате блога ми и че давате простор на красноречието си по толкова елегантен начин.

Силвия Стефанова


цитирай
Търсене

За този блог
Автор: sylviastefanova
Категория: Политика
Прочетен: 973339
Постинги: 409
Коментари: 707
Гласове: 2254
Календар
«  Август, 2021  
ПВСЧПСН
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Блогрол
1. - Управление на мира - една интересна книга
2. И ДРУГАРИТЕ ОТ ЦК БИЛИ СОЦИАЛНО СЛАБИ. УБО ПЛАЩАЛО ПО 1 200 ЛВ. НА МЕСЕЦ ЗА ХРАНА НА ПЪРВИТЕ
3. КАТО ШЕЙХ ТОДОР ЖИВКОВ ДАРЯВАЛ ТОНОВЕ С НЕФТ
4. ЗА ДВЕ ГОДИНИ БКП ИЗНЕСЛА 1 МЛРД $ В ЧУЖБИНА
5. ОРТЕГА ИЗМОЛИЛ 20 МЛН. ЗА НИКАРАГУА.НА БАНГЛАДЕШ ПОДАРЯВАМЕ 500 Т САПУН И 100 Т КОНСЕРВИ
6. БКП РАЗДАЛО КРЕДИТИ НА НАД 30 ДЪРЖАВИ В СВЕТА
7. ИДЕОЛОГИЯ НА ГОЛЯМОТО РАЗГРАБВАНЕ. С ПОДПИСА НА ЖИВКОВ БКП ДАЛА 1 МЛРД. НА ИРАК ЗА ОРЪЖИЕ
8. ЗАД КУЛИСИТЕ НА ДИПЛОМАЦИЯТА
9. БЪЛГАРСКИЯТ ГУЛАГ
10. БАН ОПРАВДА ВЪЗРОДИТЕЛНИЯТ ПРОЦЕС ПО НАРЕЖДАНЕ НА ЦК НА БКП
11. АКАД. АНГЕЛ БАЛЕВСКИ СРЕЩУ ПАВЕЛ МАТЕВ. БИТКА ЗА АНТИКИ И КОЛЕКЦИИ
12. СОФИЯ ПРЕС - НЕДОСЕГАЕМАТА ИМПЕРИЯ
13. НАРОДЪТ!
14. БСП И СОЛУНСКАТА МИТНИЦА
15. КЪДЕ СЕ СТОПИХА ПАРИТЕ НА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА
16. ЗАДАВА СЕ НОВОТО БЪЛГАРСКО ОГРАБВАНЕ
17. ЗА ЧЕСТТА НА СОЦИОЛОГИЯТА
18. АКО МС ОТМЕНИ МОРАТОРНАТА ЛИХВА, ЩЕ ПАДНАТ И СМЕТКИТЕ ЗА ПАРНО
19. НИТО ЕДНА СМЕТКА ЗА ПАРНО НЕ Е ВЯРНА
20. СЪОБЩЕНИЯТА КЪМ ФАКТУРА НА ТОПЛОФИКАЦИЯ - ЗАКОНОНАРУШЕНИЯ ИИЗМАМИ
21. ТОПЛОПИКАЦИЯ И НАГЛОСТ
22. ОЩЕ МАЛКО АРИТМЕТИКА ЗА СТЪКМИСТИКАТА С ТОПЛАТА ВОДА
23. Монополистите претендират за търговски отношения с потребителите, но крият размера на лихвата и методиката, по която я начисляват.
24. УПРАВЛЕНИЕТО НА ТОПЛОФИКАЦИЯ СТРАДА ОТ СИНДРОМА НА ДАУН
25. КАК ШЕФОВЕТЕ НА ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕСТЯТ КАТО СИ ВДИГАТ ЗАПЛАТИТЕ
26. ЗАЩО И КОИ ЕВРОДИРЕКТИВИ НАРУШАВА ТОПЛОФИКАЦИЯ
27. ЗАКОННАТА ГАВРА С "НЕИЗПРАВНИТЕ" ДЛЪЖНИЦИ
28. ДАЛАВЕРАТА С ТОПЛАТА ВОДА
29. РЕШЕНИЕТО СИРИЯ:СИМВОЛНА ИЛИ ИСТИНСКА ПОЛИТИКА
30. БЕЖАНЦИТЕ И БЕЖАНСКИЯТ ВЪПРОС